🏋‍♂เล่นท่า Leg Lunge แล้วไม่โดนก้น ? 🏋‍♂ MSO Trainer Tips EP.3 by ครูน้อย

Leg Lunge แล้วไม่โดนก้น Gluteus โดนแต่หน้าขา เคยเป็นไหม? 🤔 เพราะอะไร ? 🤔

👉 ปัญหาเกิดจากกล้ามเนื้อ Hip Flexors คือกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่พับ หรือ งอสะโพกขึ้นมาทางด้านหน้า และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า Rectus Femoris ตึง

👉 เพราะถ้ากล้ามเนื้อฝั่งใดฝั่งหนึ่งของรางกายหดสั้นและตึง จะส่งผลให้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามไม่ทำงาน ตามกฏ Sherrington Law of Reciprocal Inhibition จึงทำให้กล้ามเนื้อก้น Glutes ไม่ทำงานหรือหลับอยู่รวมถึงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง Hamstrings เวลาทำ Leg Lunge จึงไม่โดนก้น หรือรู้ปวดที่เอวแทน

✅ วิธีแก้คล้ายกล้ามเนื้อ Hip Flexors กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า Rectus Femoris แล้วสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อก้น Glutes ให้กลับมาทำงานและแข็งแรง

😘 MSO Trainer Tips ตอนหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยนะคะ