มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19

👉 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เรื่องสถานการณ์ Covid 19 ทางเรามีมาตรการปฎิบัติตามรัฐ ในการจัดใช้บริการส่วน Group Exercise Gym Cardio อย่างเคร่งครัด