Contact

IMG_9107 (2)

 

บริษัท เมโทร โซไซตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
282 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
086-331-2111
email: msociety2015@gmail.com

IMG_0034

สาขา อุดรธานี
99 หมู่ 5 ซ.บ้านดงอุดม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
080-491-9111

IMG_0980

สาขา ริมบึงแก่นนคร
165/200 ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
094-290-1911