Trainer Tips : Sit Up วันละนิดเปลี่ยนบุคลิก by ครูนนท์

หลายๆท่านอาจเคยมีอาการ ก้มลงทำอะไรนานๆ แล้วจะรู้สึกปวดบริเวณหลัง นั้นบางทีไม่ใช่ เป็นเพราะบริเวณกล้ามเนื้อหลังของเราไม่แข็งแรง อาจเกิดจาก กล้ามเนื้อหน้าท้องของเรา ยังไม่แข็งแรงก็ได้ เลยทำให้ หลังของเราทำงานหนักขึ้น