BODYJAM

เป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ผสมผสานการเต้นหลากหลายสไตล์พร้อมกับเพลงจังหวะเร้าใจ และให้ประโยชน์ต่อระบบการทำงานของหัวใจ รูปร่างกระชับสมส่วนและเผาผลาญพลังงานได้เป็นอย่างดี

Read more

YOGA

รายละเอียด เป็นการออกกำลังกายในรูปแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้…

Read more

ZUMBA

รายละเอียด สนุกไปกับจังหวะดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว…

Read more