“เข้าคลาสออกกำลังกาย คลายเครียด สุขภาพจิตดี”

“เข้าคลาสออกกำลังกาย คลายเครียด สุขภาพจิตดี”
Why Group Exercise ?
การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพจิต ซึ่งงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสามารถลดความเครียด ปรับปรุงอารมณ์ลดอาการซึมเศร้า และความวิตกกังวลได้ แต่ผลการวิจัยใหม่พบว่าการเข้า คลาสออกำลังกาย อาจดีต่อสุขภาพจิตของคุณ มากกว่าการออกกำลังกายคนเดียว

 

ผลการศึกษาชิ้นเล็ก ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคกระดูกพรุนของสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ที่เข้าคลาสออกกำลังกาย มีความเครียดน้อยลง มีสุขภาพร่างกายและจิตใจดีกว่า ผู้ออกกำลังกายเพียงคนเดียว หรือไม่ได้ออกกำลังกายเลย รวมถึง รรยากาศทางสังคม ที่อาจทำให้เกิดประโยชน์มากมายหลังจากที่ได้เข้าคลาสออกกำลังกาย

ที่มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นำนักเรียน 69 คน ระดับปี 1 หรือ ปี 2 ของโรงเรียนแพทย์ (โดยปกติเครียดมาก) ถูกคัดเลือกมาเพื่อการศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1 ได้เข้าคลาสออกกำลังกาย 30 นาทีต่อสัปดาห์ กลุ่ม 2 ออกกำลังกายอยู่คนเดียว หรือกับคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งหรือสองคน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ กลุ่ม 3 ไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายใดๆ นอกเหนือจากการเดินหรือขี่จักรยานเพื่อการขนส่ง นักเรียนได้รับอนุญาตให้เลือกกลุ่มของตัวเอง


นักเรียนได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับระดับความเครียดทุกๆ 4 สัปดาห์และได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอารมณ์และจิตใจของพวกเขาเป็นระยะ ๆ หลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์ นักวิจัยระบุว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มที่ 1 ได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด


จากการศึกษามีข้อ จำกัดบางประการ เป็นไปได้ว่าผู้ที่เลือกกลุ่มที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาชอบการเข้าคลาสออกกำลังกายแบบกลุ่ม ดังนั้นจึงเห็นประโยชน์ แต่การวิจัยชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น นักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ดนตรีและการออกแบบท่าเต้น ที่ใช้ในคลาสอาจช่วยในด้าน พัฒนาด้านอารมณ์ด้วย

%d bloggers like this: